Y cwricwlwm yng Nghymru

Yn Ysgol Pen y Garth rydyn ni’n datblygu:

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog –

sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes.

Cyfrannwyr mentrys, creadigol –

sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith.

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus –

gwybodus yng Nghymru a’r byd

Unigolion iach, hyderus –

sy’n barod i fyw bywyd gan wieddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.


Drwy meusydd dysgu a phrofiad

Celfyddydau Mynegiadol Iechyd a Lles

Dyniaethau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd Gwyddoniaeth a Thechnoleg