Y 4 Diben

Yn Ysgol Pen y Garth rydyn ni’n datblygu:

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog –

sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes.

Cyfrannwyr mentrus, creadigol –

sy’n barod chwarae rhan yn lawn
mewn bywyd a gwaith.

Dinasyddion egwyddorol, gwybodus –

sy’n barod i chwarae eu rhan yng
Nghymru a’r byd

Unigolion iach, hyderus –

sy’n barod i fyw bywyd cyflawn
fel aelod gwerthfawr o gymdeithas.

 

 Dyma esboniad o’r 4 Diben gan ein Pwyllgor Dysgu Difyr:

4 Diben Pwyllgor Dysgu Difyr