Dosbarth Derbyn

Croeso i Dudalen y Dosbarth Derbyn,

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:

https://twitter.com/DerbynPYG22_23

Proffi yr Athro

Mrs Shuffley

Dosbarth:
DS

Hoff bwnc:
Gweithio yn yr awyr agored

Hoff le yng Nghymru:
Bae Pinc, Porthcawl

Mrs Rowlands

Dosbarth:
DR

Hoff bwnc:
Celf a Dylunio a Thechnoleg 

Hoff le yng Nghymru:
Aberporth

Mrs Smith

Dosbarth:
DS

Hoff bwnc:
Pynciau creadigol

Hoff le yng Nghymru:
Dinbych y Pysgod

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun eleni. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwisgo ei g/chit i’r ysgol, sy’n cynnwys par o siorts, crys t a threinars.