Meddylfryd o dwf

Lawrlwythwch pdf o’r Meddylfryd Twf

Mae disgyblion yr ysgol wedi manteisio ar y cyfle i helpu ddisgyblion o ysgolion Saesneg yr ardal i ddysgu’r Gymraeg. Dyma ddisgyblion Blwyddyn 5 yn helpu disgyblion ysgol Cogan i ddarllen llyfrau Cymraeg! Dyfalbarhewch blant!