Gweledigaeth ac ethos

Sicrhau fod ein disgyblion yn

  • frwdfrydig am ein hiaith a’n traddodiau mewn ethos Gymreig
  • cyd-weithio’n effeithiol a mewn amgylchfyd ddiogel
  • onest a hyderus i wneud y dewisiadau cywir
  • dangos parch at ei gilydd a’u hamgylchedd fel rhan o’u cyfrifoldeb fel dinasyddion y dyfodol
  • anelu at y safonau uchaf posib a chyrraedd eu llawn botensial