Dyddiadau Tymor Ysgol

Tymor y Gwanwyn 2023

Dechrau:
Dydd Llun 09 Ionawr 2023

Hanner Tymor:
Dydd Llun 20 Chwefror – Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Diwedd:
Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

 

Tymor yr Haf 2023

Dechrau:
Dydd Llun 17 Ebrill 2023

*Gwyl y Banc: 8fed Mai (Brenin Charles)

Hanner Tymor:
Dydd Llun 29 Mai – Dydd Gwener 02 Mehefin 2023

Diwedd:
*Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023

 

Bydd Dydd Llun 5 Medi 2022 a *Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl.

Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

* Y bwriad yw y bydd y diwrnod HMS hwn naill ai’n cael ei gymryd ar ddydd Llun 24 Gorffennaf 2023 neu ar adeg arall er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r nos.

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

Nadolig:  Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022
Pasg Dydd Gwener y Groglith:  7 Ebrill 2023
Dydd Llun y Pasg:  10 Ebrill 2023
Gwyliau banc mis Mai: Dydd Llun 1 Mai 2023 a Dydd Llun 29 Mai 2023