Dyddiadau Tymor Ysgol

Dyddiadau Tymhorau 2023/2024

Bydd Dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol ar ôl ymgynghori’n briodol â staff.

 

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

 

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.

 

Dyddiadau pwysig:

Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener y Groglith: 29 Mawrth 2024

Dydd Llun y Pasg: 1 Ebrill 2024

Gwyliau Banc Calan Mai: Dydd Llun 6 Mai 2024 / Dydd Llun 27 Mai 2024

 

Hydref 2023

Dechrau:

Dydd Llun 4 Medi 2023

Hanner Tymor:

Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Diwedd:

Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Nifer y Dyddiau Ysgol:

75

 

Gwanwyn 2024

Dechrau:

Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Hanner Tymor:

Dydd Llun 12 Chwefror – Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Diwedd:

Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Nifer y Dyddiau Ysgol:

50

 

Haf 2024

Dechrau:

Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Hanner Tymor:

Dydd Llun 27 Mai – Dydd Gwener 31 Mai 2024

Diwedd:

*Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

Nifer y Dyddiau Ysgol:

70

 

*Bwriedir y caiff y Diwrnod HMS hwn ei gymryd naill ai ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft ar ffurf sesiynau gyda’r hwyr.