Hawliau Plant

Mae’r pwyllgor hwn yn gyfrifol am drafod a gweithredu’r 42 o hawliau plant a phobl ifanc, o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Mae’r 42 hawl yma yn rhoi’r hyn sydd ei angen ar blant Ysgol Pen-y-Garth i dyfu i fyny yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

 

Hawliau Plant