Dosbarth Meithrin

Croeso i Dudalen y Dosbarth Meithrin. Mae gennym 2 ddosbarth yn y meithrin: 1 dosbarth bore ac 1 dosbarth prynhawn.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar:
@MrsShuffleyPYG (@MrsShuffley) / X (twitter.com)

Athrawes Dosbarth

Mrs Shuffley

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener eleni. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwisgo ei g/chit i’r ysgol, sy’n cynnwys par o siorts, crys t a threinars.

Thema’r Tymor

Ein thema’r tymor hon yw  ‘Y Fferm’.