Dosbarth Meithrin

Croeso i Dudalen y Dosbarth Meithrin,

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:
https://twitter.com/MeithPYG22_23

Proffil Athro

Miss DeClaire

Dosbarth:
MDC

Hoff Bwnc:
Hanes

Hoff le yng Nghymru:
Traeth Aberavon

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener eleni. Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwisgo ei g/chit i’r ysgol, sy’n cynnwys par o siorts, crys t a threinars.