Blwyddyn 1/2

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 a 2.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:
https://twitter.com/1a2PYG22_23

Proffil Athro

Mrs Bliss

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
1/2Bliss

Hoff Bwnc:
Gweithio yn yr awyr agored

Hoff le yng Nghymru:
Tresaith

Miss Buckland

Dosbarth:
1/2Buckland

Hoff Bwnc:
Dyniaethau

Hoff le yng Nghymru:
Y Gwyr

Miss Watt

Dosbarth:
1/2W

Hoff Bwnc:
Cerddoriaeth

Hoff le yng Nghymru:
Dinbych y Pysgod

Miss Canter

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
1/2C

Hoff Bwnc:
TGCh

Hoff le yng Nghymru:
Dinbych y Pysgod

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth eleni. Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol ar eu diwrnod dynodedig. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a Chyfarch

Cwrdd a chyfarch 2022 Bl 1 a 2