Blwyddyn 1/2

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 a 2. Mae gennym ni 3 dosbarth cymysg ym Mlwyddyn 1/2.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalennau Trydar :

Dosbarth Mrs Halls: Mrs Halls (@MrsMHallsPYG) / X (twitter.com)
Dosbarth Miss Jack: Miss Jacks (@MissJacksPYG) / X (twitter.com)
Dosbarth Mrs Smith/Mrs Rowlands: @mrssmithrowlandspyg (@mrssrpyg) / X (twitter.com)

Athrawon Dosbarth

Mrs Halls

Mrs Rowlands

Miss Jacks

Mrs Smith

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:

Dosbarth Mrs Halls – Dydd Mawrth
Dosbarth Miss Jacks- Dydd Mawrth
Dosbarth Mrs Smith/Mrs Rowlands- Dydd Iau

Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol ar eu diwrnod dynodedig. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a Chyfarch
Cwrdd a chyfarch Bl 1 a 2

 

Thema’r tymor

Ein thema’r tymor hwn yw ‘Adeiladau Anhygoel’