Blwyddyn 1/2

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 a 2.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:
https://twitter.com/1a2PYG22_23

Proffil Athro

Mrs Bliss

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
1/2Bliss

Hoff Bwnc:
Gweithio yn yr awyr agored

Hoff le yng Nghymru:
Tresaith

Miss Buckland

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
1/2Buckland

Hoff Bwnc:
Dyniaethau

Hoff le yng Nghymru:
Y Gwyr

Miss Watt

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
1/2W

Hoff Bwnc:
Cerddoriaeth

Hoff le yng Nghymru:
Dinbych y Pysgod

Miss Jones

Dosbarth:
1/2J

Hoff Bwnc:

Hoff le yng Nghymru:

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth eleni. Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol ar eu diwrnod dynodedig. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a Chyfarch

Cwrdd a chyfarch 2022 Bl 1 a 2