Teulu Pen-y-Garth

Pennaeth

Miss Pugh

Dirprwy Bennaeth

Miss Jones – Bl 5 a 6

 

Athrawon Dosbarth

Mrs Shuffley – Meithrin

Mrs Bliss – Derbyn

Miss Watt – Derbyn

Mrs Halls- Bl 1/2

Miss Jacks – Bl 1/2

Mrs Rowlands – Bl 1/2

Mrs Smith- Bl 1/2

Miss Williams- Bl 3/4

Mrs Jones – Bl 3/4

Mr Turner – Bl 3/4

Mr Prosser – Bl 5/6

Miss Vaughan – Bl 5/6

Athrawon CPA

Miss Buckland

Mr Hughes

Miss Griffiths

Cynorthwywyr Cyfnod Sylfaen

Miss Smart

Mrs Humprhies

Miss Lawday

Mrs Karatas

Miss DeClaire

Cynorthwywyr Cyfnod Allweddol 2

Mrs Jeffrey

Mrs Hillman

Mrs Morgan

Mr Roberts

Rheolwraig Busnes

 

Mrs Blake

Swyddog Gweinyddol

Mrs Craven

 

Gofalwr

Mr Pemberton