Teulu Pen-y-Garth

Pennaeth

Miss Pugh

Dirprwy Bennaeth

Miss Jones – Bl 5 a 6

 

Athrawon Dosbarth

Mrs Shuffley – Meithrin

Mrs Bliss – Derbyn

Miss Watt – Derbyn

Mrs Halls- Bl 1/2

Miss Jacks – Bl 1/2

Mrs Rowlands – Bl 1/2

Mrs Smith- Bl 1/2

Miss Williams – 3/4

Mrs Jones – Bl 3/4

Mr Turner – Bl 3/4

Mr Prosser – Bl 5/6

Miss Vaughan – Bl 5/6

Athrawon CPA

Miss Buckland

Mr Hughes

Cynorthwywyr Cyfnod Sylfaen

Miss Smart

Mrs Humprhies

Miss Lawday

Mrs Karatas

Miss DeClaire

Mrs Hodge

Mrs Stevenson