Teulu Pen-y-Garth

Pennaeth

Miss Pugh

 

Dirprwy Bennaeth

Mrs Ryall – CPA

Staff Addysgu

Mrs Shuffley – Derbyn

Mrs Smith – Derbyn

Mrs Rowlands – Derbyn

Mrs Bliss – Blwyddyn 1/2

Miss Watt – Blwyddyn 1/2

Miss Buckland – Blwyddyn 1/2

Miss Jones – Blwyddyn 1/2

Mrs Le Razavet – Blwyddyn 3/4

Mrs Jones – Blwyddyn 3/4

Mr Prosser – Blwyddyn 3/4

Mr Hughes – Blwyddyn 3/4

Miss Jones – Bl5/6

Miss Vaughan – Blwyddyn 5/6

Mrs Richards – Blwyddyn 5/6

Miss Jacks – ALNCO/CPA

Cynorthwywyr

Miss Jones

Miss Smart

MIss Lawday

Mrs Karatas

Mrs Jeffrey

Mr Roberts

Mrs Morgan

Mrs Hillman

Miss DeClaire

Rheolwraig Busnes

Mrs Blake

Swyddog Gweinyddol

Mrs Craven

 

Gofalwr

Mr Pemberton