Teulu Pen-y-Garth

Pennaeth Dros Dro

Mrs Cule

Dirprwy Bennaeth

Mrs Ryall – Athrawes CPA

Staff Addysgu

Mrs Shuffley

Mrs Smith – Derbyn

Mrs Rowlands

Mrs Bliss

Miss Watt – Bl 1/2

Miss Buckland – Bl 1/2

Miss Canter

Mrs Le Razavet – Bl 3/4

Mrs Jones

Mr Prosser – Bl 3/4

Mr Hughes

Miss Evans – Bl 5/6

Miss Vaughan – Bl 5/6

Mrs Richards -Bl 5/6

Miss Jacks – ALNCo / CPA

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Miss DeClaire – Meithrin

Cynorthwywyr Dysgu

Miss Jones

Miss Smart

Miss Lawday – Bl 1/2

Mrs Karatas

Mrs Jeffery – Bl 3/4

Mr Roberts

Mrs Morgan – Bl 5/6

Mrs Hillman – CPA / BL 5/6

Rheolwraig Busnes

Mrs Blake

Swyddog Gweinyddol

Mrs Craven

 

Gofalwr

Mr Pemberton