Clybiau’r Adran Iau

Clwb / ClubPa flynyddoedd?
Which year groups?
Pwy? / Who?Pryd? / When?
Celf a Chrefft/ Arts and Crafts3 a 4Mrs Jones a Miss BucklandDydd Mercher/ Wednesday
12:40 - 12:10
Darllen/ Reading3 a 4Miss WilliamsDydd Llun / Monday
12:40 - 12:10
Ffrangeg/ French3 a 4Mrs Le RazavetDydd Iau / Thursday
12:40 - 12:10
Gwyddbwyll/ Chess3 - 6Mr ProsserDydd Mawrth / Tuesday
12:40 - 12:10
Adeiladu (Lego) / Building5 a 6Miss VaughanDydd Gwener /
12:40 - 12:10
Pel-rwyd/ Netball5 a 6Miss JonesDydd Iau/ Thursday
12:40 - 12:10
Chwaraeon / Sports5 a 6 *Hyd nes hanner tymor / Up until half termMr HughesDydd Iau/ Thursday
3:30 - 4:15