Blwyddyn 3/4

Croeso i dudalen Blwyddyn 3/4.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:
https://twitter.com/3a4PYG22_23

Proffil Athro

Mrs Le Razavet – Blwyddyn 3/4

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
3/4L

Hoff Bwnc:
Cerddoriaeth

Hoff le yng Nghymru:
Ty Ddewi

Mr Hughes

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
3/4H

Hoff Bwnc:
Ymarfer Corff

Hoff le yng Nghymru:
Ynys Llanddwyn

Mr Prosser

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
3/4P

Hoff Bwnc:
Dylunio a Thechnoleg

Hoff le yng Nghymru:
Penrhyn Gwyr

Mrs Jones

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
3/4J

Hoff Bwnc:
Saesneg a Chelf

Hoff le yng Nghymru:
Caerdydd

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau eleni. Sicrhewch fod eich plentyn yn gadael ei b/fag yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor.
Dylai fod crys-t, siorts a threinars sbar ym mhob bag Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol pob dydd. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a Chyfarch

Cwrdd a Chyfarch Bl3a4_2022

Gwaith Cartref
Gwaith Cartref Takeaway