Blwyddyn 3/4

Croeso i Dudalen Blwyddyn 3/4. Mae gennym 3 dosbarth cymysg ym Mlwyddyn 3/4.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalennau Trydar :

Dosbarth Mrs Jones: Dosbarth Mrs Jones (@MrsJonesPYG1) / X (twitter.com)
Dosbarth Mr Turner: @MrTurnerPYG (@MrTurnerPYG) / X (twitter.com)
Dosbarth Miss Williams: Miss B Williams (@MissWilliamsPYG) / X (twitter.com)

Athrawon Dosbarth

Mrs Jones

Miss Williams

Mr Turner

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:

Dosbarth Mrs Jones- Dydd Iau
Dosbarth Miss Williams- Dydd Gwener
Dosbarth Miss Griffiths- Dydd Llun

Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Thema’r tymor

Ein thema’r tymor hwn yw ‘Bwydydd y Byd’

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol pob dydd. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a Chyfarch
Meet and Greet 2023 Bl 3 a 4

Cyflwyniad Ffoneg rhieni