Blwyddyn 5/6

Croeso i dudalen Blwyddyn 5/6. Mae gennym 3 dosbarth cymysg ym Mlwyddyn 5/6.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalennau Trydar :

Dosbarth Miss Jones: Sioned Jones (@MissJonesPYG) / X (twitter.com)
Dosbarth Miss Vaughan: Dosbarth Miss Vaughan (@MissVaughanPYG) / X (twitter.com)
Dosbarth Mr Prosser: @MrProsserPYG (@mrprosserpyg) / X (twitter.com)
Lluniau Glan Llyn: Glan Llyn Medi 2023 (@GlanLlynPYG2023) / X (twitter.com)

Athrawon Dosbarth

Miss Jones

Miss Vaughan

Mr Prosser

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:

Dosbarth Miss Jones- Dydd Llun
Dosbarth Miss Vaughan- Dydd Mercher
Dosbarth Mr Prosser- Dydd Iau

Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol pob dydd. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Thema’r tymor

Ein themau’r tymor hwn yw ‘Y Gemau Olympaidd’ – Blwyddyn 5 a ‘Byd y Busnes’  – Blwyddyn 6

 

 

Glanllyn:

Rhestr bacio / Packing List

Ffurflen Iechyd Glan Llyn / Glan Llyn Health Form

Cyfarfod Glan Llyn 2023-2024

Llangrannog:

Noson Llangrannog i rieni 2023 PYG

Beicio:

Llythyr caniatad y cwrs seiclo

Cwrdd a Chyfarch:

Cwrdd a chyfarch 2023 Bl 5 a 6