Blwyddyn 5/6

Croeso i dudalen Blwyddyn 5/6.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:

https://twitter.com/5a6PYG22_23

Proffil yr Athro

Miss Jones

Dosbarth:
5/6J

Hoff bwnc:

Hoff le yng Nghymru:

Miss Vaughan

Dosbarth:
5/6V

Hoff bwnc:
Gwyddoniaeth

Hoff le yng Nghymru:
Portmeirion

Mrs Richards

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth:
5/6R

Hoff bwnc:
Cymraeg

Hoff le yng Nghymru:
Cwmtydu

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mercher eleni. Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol pob dydd. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a chyfarch – Meet and greet Bl5a6 2022

 

Glanllyn:

Rhestr bacio / Packing List

Ffurflen Iechyd Glan Llyn / Glan Llyn Health Form

Glan Llyn Meeting 2022 -2023

Beicio:

Llythyr caniatad y cwrs seiclo

Gwaith Cartref:

Gwaith Cartref Homework Takeaway