Blwyddyn 5/6

Croeso i dudalen Blwyddyn 5/6.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig:

https://twitter.com/5a6PYG22_23

Proffil yr Athro

Miss Evans

Dosbarth:
5/6E

Hoff bwnc:
Unrhywbeth creadigol

Hoff le yng Nghymru:
Rhaeadrau Pontneddfechan

Miss Vaughan

Dosbarth:
5/6V

Hoff bwnc:
Gwyddoniaeth

Hoff le yng Nghymru:
Portmeirion

Mrs Richards

Dosbarth:
5/6R

Hoff bwnc:
Cymraeg

Hoff le yng Nghymru:
Cwmtydu

 

Addysg Gorfforol

Bydd ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mercher eleni. Sicrhewch fod cit eich plentyn yn aros yn yr ysgol tan ddiwedd yr hanner tymor. Dylai fod siorts, crys-t a threinars ym mhob cit Addysg Gorfforol.

Cofnodion Darllen

Mae eisiau i’ch plentyn ddod â llyfr darllen Cymraeg a’r cofnod darllen i’r ysgol pob dydd. Darllenwch gyda’ch plentyn ac arwyddo’r cofnod darllen o leiaf unwaith yr wythnos.

Cwrdd a chyfarch – Meet and greet Bl5a6 2022

 

Glanllyn:

Rhestr bacio / Packing List

Ffurflen Iechyd Glan Llyn / Glan Llyn Health Form

Glan Llyn Meeting 2022 -2023