Ysgol Iach

Er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau statudol Llywodraeth Cymru a hefyd sicrhau ein
bod yn ysgol iach, hoffwn eich atgoffa mai dŵr yn unig y caniateir yfed yn ystod y dydd. Ni
chaniateir yfed ‘squash’. Rydym hefyd yn annog yfed dŵr amser cinio os yw eich plentyn yn
dod â bocs bwyd i’r ysgol.