Ysgol Di-Cnau

Rydym eisiau cadw pob plentyn yn ddiogel. O ganlyniad, rydym yn gofyn yn garedig i chi beidio rhoi cnau neu unrhyw gynnyrch cnau (gan gynnwys Nutella) ym mocs brechdanau eich plentyn. Gallwch ddarllen rhagor am ein penderfyniad drwy glicio ar y ddolen yma:

 

Ysgol Di-Cnau