Anghenion dysgu ychwanegol

Yn Ysgol Pen y Garth, rydym yn ymfalchio yn ein dulliau rhagweithiol o adnabod anghenion ychwanegol y digyblion yn gynnar.

Mae gennym dîm o arbenigwyr profiadol a brwdfrydig sy’n sicrhau darpariaeth bwrpasol ar gyfer anghenion ychwanegol o bob math. Defnyddiwn amrywiaeth o ymaraethau yn ôl yr angen.

Cydweithiwn yn agor a’r rhieni ac asiantaethau allanol mewn modd gadarnhaol er lles pob disgybl.