Anghenion Dysgu Ychwanegol

Yn Ysgol Pen y Garth, rydym yn ymfalchio yn ein dulliau rhagweithiol o adnabod anghenion ychwanegol y digyblion yn gynnar.

Mae gennym dîm o staff profiadol a brwdfrydig sy’n sicrhau darpariaeth bwrpasol ar gyfer anghenion ychwanegol o bob math. Defnyddiwn amrywiaeth o ymaraethau yn ôl yr angen.

Cydweithiwn yn agor a’r rhieni ac asiantaethau allanol mewn modd gadarnhaol er lles pob disgybl.

 

Daw deddf ADY newydd i rym ym Mis Ionawr 2022. Beth mae hyn yn golygu i chi?

Gwybodaeth i Ddisgyblion

Wyt ti’n deall yr hyn mae’r athro yn gofyn?

Anhapus gyda’r gefnogaeth rwyt ti’n ei gael yn yr ysgol?

Wyt ti’n deall yr hyn mae’r athro yn gofyn? – YouTube

Anhapus gyda’r gefnogaeth rwyt ti’n ei gael yn yr ysgol? – YouTube

 

Gwybodaeth i Rieni

Canllaw cam wrth gam

Canllaw Anghenion Dysgu Ychwanegol ar Gyfer Rhieni – YouTube

Canllaw i rieni