CRhA

Dilynwch ni

Llwyddiannau:

2017-18 cododd y CRhA dros £10k ac ariannu y canlynol

 • Llyfrau Cymraeg i’r Adran Iau £ 1,500
 • Marcio’r maes parcio ar gyfer diogelwch plant £ 700
 • Arian i’r athrawon ei wario ar gwricwlwm Donaldson £ 1,600
 • Cyfraniad o 1/3 tuag at wefan newydd yr ysgol £ 1,700
 • Celfi awyr agored newydd £ 1,700
 • Adnewyddu gliniaduron £ 1,000
 • Theatr ginetig ar gyfer blynyddoedd 2-6 £ 400
 • Llyfrau a geiriaduron i’r plant sy’n gadael Blwyddyn 6 £ 450
 • Rydym hefyd wedi awdurdodi prynu bleinds ar gyfer y neuadd i helpu gyda rheoli tymheredd a gwelededd y taflunydd (tua £ 2,000)

Ein hegwyddorion

 • Pawb i gymryd rhan – ym mha ffordd bynnag maen nhw’n gallu yn ariannol ac o ran amser
 • Defnyddio cryfderau, sgiliau ac adnoddau personol a gwerthfawr ein teuluoedd
 • Hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg tu fewn a thu allan i’n hysgol

Helpwch ni i godi fwy o arian

Rhoddion

Er mwyn inni allu cynnal llai o ddigwyddiadau o ansawdd uchel, canolbwyntio’n fwy ar y gymuned a rhoi cyfle i bobl gyfrannu pan na allant fynychu digwyddiadau rydym wedi sefydlu tudalen MyDonate.

Gallwch rhoi yn aml neu unwaith. Gallwch hefyd ein galluogi i hawlio cymorth rhodd ar eich rhodd.

Easy Fundraising

Gallwch siopa ar-lein a rhoi rhodd i’r CRhA heb wario ceiniog yn ychwanegol, cofrestrwch gyda Easy Fundraising


Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawi eich adborth, awgrymiadau a sylwadau. Diolch yn fawr!