Polisiau

Disgybliaeth ac ymddygiad

Polisi disgybliaeth ac ymddygiad

Gwrthfwlio

Polisi a chanllawiau ynghylch gwrthfwlio

Diogelu Plant

Polisi Diogelu

Preifatrwydd – Diogelu Data

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol Pen-y-Garth

CCTV is in operation on-site for the safety of the children and to prevent/detect crime.  The images are protected by the Data Protection Act 2018 and the GDPR.  The system is set to delete and overwrite every 30 days.

Presenoldeb

Polisi Presenoldeb Ysgol Pen-y-Garth

Polisi adborth

Polisi adborth Ysgol PenyGarth

TGCh

Polisi TGCh
TGCh canllawiau i rieni
ratings*

Cwynion

Polisi Cwynion