Polisiau

Dysgu ac Addysgu
Polisi Dysgu ac Addysgu

Dysgu o Bell
Polisi Dysgu o Bell

Gwrthfwlio
Polisi Gwrth-Fwlio Ionawr 2022
Canllawiau Gwrth-Fwlio ar gyfer Rhieni

Diogelu Plant
Polisi Diogelu Model Dysgu a Sgiliau Ionawr 2021 – wedi’i diweddaru Hydref 2022

Preifatrwydd – Diogelu Data
Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol Pen-y-Garth

CCTV is in operation on-site for the safety of the children and to prevent/detect crime.  The images are protected by the Data Protection Act 2018 and the GDPR.  The system is set to delete and overwrite every 30 days.

Presenoldeb
Polisi Presenoldeb

Polisi adborth
Polisi adborth Ysgol PenyGarth

TGCh
Polisi TGCh
TGCh canllawiau i rieni
Ratings*

Cwynion
Polisi Cwynion 

Iechyd a Diogelwch
Polisi Iechyd a Diogelwch