Polisiau

Dysgu ac Addysgu

Polisi Dysgu ac Addysgu

Dysgu o Bell

Polisi Dysgu o Bell

Disgybliaeth ac ymddygiad

Polisi disgybliaeth ac ymddygiad

Gwrthfwlio

Polisi Gwrth-Fwlio Ionawr 2022

Canllawiau Gwrth-Fwlio ar gyfer Rhieni

Diogelu Plant

Polisi Diogelu Model Dysgu a Sgiliau Ionawr 2021 – wedi’i diweddaru Hydref 2022

Preifatrwydd – Diogelu Data

Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol Pen-y-Garth

CCTV is in operation on-site for the safety of the children and to prevent/detect crime.  The images are protected by the Data Protection Act 2018 and the GDPR.  The system is set to delete and overwrite every 30 days.

Presenoldeb

Polisi Presenoldeb

Polisi adborth

Polisi adborth Ysgol PenyGarth

TGCh

Polisi TGCh
TGCh canllawiau i rieni
ratings*

Cwynion

Polisi Cwynion

Gofal Iechyd

Polisi Gofal Iechyd

Iechyd a Diogelwch

Polisi Iechyd a Diogelwch

Covid 19

Asesiad Risg Covid 19