Llwyddiannau

Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Daeth grwp dawnsio creadigol yr ysgol yn ail yn yr eisteddfod genedlaethol yr Urdd eleni. Tipyn o gamp yn enwedig a hwythau ond wedi cystadlu unwaith o’r blaen. Diolch o galon i Enfys Emlyn a fu’n ei hyfforddi drwy gydol y flwyddyn. Daeth Grace Ingram yn 3ydd yn y gystadleuaeth gwehyddu. Roedd nifer fawr o’n disgyblion yn cystadlu gyda Aelwyd Coed Y Cwm a ddaeth yn ail yn y cor Adran.