Llwyddiannau

Ffair Ddiwydiant a Busnes Bl6, Gorffennaf 2023

Roedd ein hentrepreneuriaid ym Mlwyddyn 6 wedi llwyddo codi cyfanswm o £858 yn eu Ffair Ddiwydiant a Busnes.

 

Pel-droed, Mehefin 2023

Roedd ein pel-droedwyr wedi ennill cystadleuaeth pel-droed ysgolion Penarth.

 Eisteddfod Genedlaethol, Mehefin 2023

3ydd yn y cystadleuaeth cyfrifadurol

Traws Gwlad, Mai 2023

Canlyniadau cystadleuaeth trawsgwlad y Sir:

Ras Merched Blwddyn 6 – 3ydd a 5ed
Ras Bechgyn Blwyddyn 6 – 1af, 4ydd a 5ed
Ras Merched Blwyddyn 5 -1af
Ras Bechgyn Blwyddyn 5 – 1af, 2il, 3ydd a 5ed

Cor yr ysgol, Mawrth 2023

Cystadlodd ein cor ysgol i gynrychioli Bro Morgannwg yn Eisteddfod yr Urdd. Dyma fideo o’u perfformiad buddugol:

 

Bore Coffi Blwyddyn 5, Tachwedd 2022

Fe wnaeth ein disgyblion ym Mlwyddyn 5 cynllunio a chynnal bore coffi er mwyn codi arian i elusen Macmillan. Roedd hi’n fore hynod o lwyddiannuas a llwyddon nhw godi dros £530!

 

Eisteddfod Genedlaethol, 2022

Daeth grwp dawnsio creadigol yr ysgol yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Diolch o galon i Enfys Emlyn a fu’n ei hyfforddi drwy gydol y flwyddyn.

Gwyliwch eu perfformiad anhygoel yma:

Dawns Creadigol – Blwyddyn 6 ac Iau