Meithrin

Croeso i dudalen y dosbarth Meithrin. Cewch yma wybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, cewch i’n tudalen Trydar caeedig – @MeithrinYPYG

Proffil athro


Enw: Mrs Smith / Mrs Wort
Dosbarth: Meithrin 
Hoff bwnc: cerddoriaeth
Hoff fwyd: Siocled 

Ymarfer Corff – Dydd Mercher

Cynllun i rieni Meithrin Tymor y Gwanwyn

 

Cyfrwch ac addurnwch yr wyau Pasg heb rifau

Cyfrwch ac addurnwch yr wyau Pasg

Thema

Thema y tymor hwn yw Anifeiliad Anhygoel. 

Mae’r plant wedi dewis dysgu am anifeiliaid anwes ac am anifeiliaid y fferm. Am ddewis da!