Meithrin

Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin! Yma mae gwybodaeth i chi am ddiwrnod ymarfer corff a gwybodaeth perthnasol. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, dilynwch ni ar ein tudalen Trydar caeëdig – @MeithrinYPYG

Proffil athro

Enw: Mrs. Smith
Dosbarth: Meithrin
Hoff bwnc: Cerddoriaeth
Hoff fwyd: Siocled

Ein thema yw Anturiaethau Sali Mali , Cyw a Jac y Jwc.

Thema y tymor hwn yw Anturiaethau Sali Mali, Cyw a Jac y Jwc. 

Y tymor hwn byddwn yn astudio Cymru wrth ganolbwyntio ar yr ardal leol. Byddwn yn dysgu am y cartref, siopa, y parc,  a’r fferm.

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!