Meithrin

Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin! Yma mae gwybodaeth i chi am ddiwrnod ymarfer corff a gwybodaeth perthnasol. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, dilynwch ni ar ein tudalen Trydar caeëdig – @MeithrinYPYG

Proffil athro

Enw: Mrs. Smith / Mrs Wort
Dosbarth: Meithrin
Hoff bwnc: Cerddoriaeth
Hoff fwyd: Siocled

Ein thema yw Anturiaethau Sali Mali , Cyw a Jac y Jwc.

Thema y tymor hwn yw Anturiaethau Sali Mali, Cyw a Jac y Jwc. 

Y tymor hwn byddwn yn astudio Cymru wrth ganolbwyntio ar yr ardal leol. Byddwn yn dysgu am y cartref, siopa, y parc,  a’r fferm.