Blwyddyn 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 4. Yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl4_PenyGarth

Proffil athro

Enw: Mrs Griffiths
Dosbarth: 4 Ogwr
Hoff bwnc: Creadigol – Celf, DT a Choginio
Hoff fwyd: hufen iâ 

 

Enw: Mr Prosser
Dosbarth: 4 Taf
Hoff chwaraeon: Rygbi a Gwyddbwyll
Hoff weithgareddau hamdden: Darllen a chanu