Blwyddyn 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 4. Yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl4_PenyGarth

Proffil athro
Enw: Miss Evans
Dosbarth: 4E
Hoff bwnc: Celf
Hoff fwyd: Eidalaidd
Enw: Mrs Richards
Dosbarth: 4R
Hoff bwnc: Cymraeg a Chwaraeon
Hoff fwyd: Pitsa 

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!