Blwyddyn 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 4. Yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl4_PenyGarth

Proffil athro

Enw: Mr Jones
Dosbarth: 4 Ogwr
Hoff bwnc: Addysg Gorfforol a Mathemateg
Hoff fwyd: Pitsa

 

Enw: Mr Prosser
Dosbarth: 4 Taf
Hoff chwaraeon: Rygbi a Gwyddbwyll
Hoff weithgareddau hamdden: Darllen a chanu

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!