Pwyllgor y Criw Cymraeg

Mae’r Criw Cymraeg yn monitro’r cyfleoedd a ddarparwyd ar lawr y dosbarth a thu hwnt yn wythnosol er mwyn galluogi dysgwyr i gyrraedd y 5 targed. Mae yna siart dicio ar y wal ym mhob dosbarth i’r Criw Cymraeg sicrhau cyrrhaeddiant targedau ac i helpu atgoffa’r athro.