Côr yr Ysgol

 

Mae côr yr ysgol yn cwrdd am amser cinio ddydd Mercher gyda Mrs Lerazavet a Miss Watt.  Mae’n agored i unrhyw un yn yr Adran Iau. Rydym yn canu amrywiaeth o ganeuon Cymreig ac rydym yn darparu cyfleoedd i berfformio yn gyhoeddus mewn cyngherddau a chystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Eleni roedd y côr wedi mwynhau canu yng Ngwyl Fach y Fro.