Derbyn

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @DerbynPenyGarth

Proffil athro
Enw: Miss Buckland
Dosbarth: Derbyn
Hoff bwnc: Ymarfer Corff a Mathemateg
Hoff fwyd: Unrhywbeth melys!
Enwe: Miss Jacks
Dosbarth: Derbyn
Hoff bwnc: Mathemateg
Hoff fwyd: Pitsa

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!