Cyhoeddiadau

Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb a ddaeth i’r bore coffi. Codwyd £356.70!

Diolch o galon am eich caredigrwydd.

Lawnsiad ein gwefan newydd

Neuadd yr ysgol, 3.yp – 4y.p

Ymunwch â ni  i gael y cip olwg cyntaf ar ein gwefan newydd!

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.