Cyhoeddiadau

Clwb Dawns

Mae Mrs Emlyn yn cynnal Clwb Dawns ar ol ysgol Dydd Mawrth.

Lawnsiad ein gwefan newydd

Neuadd yr ysgol, 3.yp – 4y.p

Ymunwch â ni  i gael y cip olwg cyntaf ar ein gwefan newydd!