Allan yn ein cymuned

Cafodd rhai o’n disgyblion siawns i fod yn rhan o gyngerdd teuluol yn yr Wyl Gerddoriaeth Siambr Penarth. Rydym yn browd iawn o’u cyfraniad i’r gyngerdd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd ein cor wedi perfformio’n wych yng Ngwyl Fach y Fro.

 

Cafodd un o’n dosbarthiadau gyfle i weithio gyda Pizza Express yng Nghaerdydd.