Ein cymunedau

Mae’r ysgol wedi adeiladu cyswllt cryf gyda cartref yr henoed ‘Hazelhurst’ sydd yn lleol i ni. Rydym yn trefnu ymweliadau cyson yn ystod y flwyddyn lle caiff disgyblion yr ysgol y cyfle i adeiladu perthnasoedd a dysgu am ddyddiau cynt mewn awyrgylch cartrefol a chroesawgar. Mae pawb wrth eu bodd!

Ymweliad gan glwb hoci Penarth i’r clwb chwaraeon. Diolch am eich amser! Roedd y plant a’r athrawon wedi mwynhau cael flas ar weithgareddau newydd.

Cagliad llwyddianus ar gyfer y banc bwyd leol.