Y Cyngor Ysgol

Mae’r Senedd yn gasgliad o un plentyn o bob dosbarth yng nghyfnod allweddol 2 sydd wedi cael ei ethol gan ei dosbarth. Yn ogystal â hyn mae 2 aelod ychwanegol o flwyddyn 6 sydd yn cynrychioli’r babanod. O fewn y Cyngor ysgol mae aelod o bob un o’r is bwyllgorau.