Blwyddyn 6

Croeso i dudalen Blwyddyn 6, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig  @Bl6_PenyGarth.

Proffil athro

Enw: Miss Evans
Dosbarth: 6
Hoff bwnc: Cymraeg a Chelf
Hoff fwyd: Pitsa

 

Enw: Miss Vaughan
Dosbarth: 6
Hoff bwnc: Saesneg a Mathemateg
Hoff fwyd: Sglodion, cyri a caws