Clwb pel-rwyd

Dewch i ymuno â’r clwb pel-rwyd. Mae Mrs Ryall yn arwain y clwb pob nos Fawrth rhwng 3.30 a 4.30.

Croeso i fechgyn a merched o flynyddoedd 3 – 6.

Cyfle i gael eich dewis i chwarae i dÎm yr ysgol ac i gynrychioli’r ysgol mewn twrnameintiau amrywiol.

Dewch yn llu!