Pwyllgor Lles y disgybl

Mae pwyllgor lles y disgybl yn gyfrifol am wrando ar farn disgyblion a cheisio gwella’r ysgol drwy gyflawni ei syniadau. Rydym yn sicrhau fod pob disgybl yn teimlo’n ddiogel ac yn gartrefol yn yr ysgol. Rydym eisiau i holl ddisgyblion Ysol Pen –y Garth i deimlo’n hapus ac yn gyffyrddus yn yr ysgol. Rydym yma i wrando ar unrhyw bryderon y disgyblion.