Clwb gwyddbwyll

Cynhelir y Clwb yn ystod amser cinio’r Adran Iau ar ddydd Iau o dan ofal Mr Prosser.

Mae croeso i blant yr Adran Iau o unrhyw allu: mae Blynyddoedd 3 a 4 yna Blynyddoedd 5 a 6 yn mynychu bob yn ail wythnos.