Y Dewiniaid Digidol

Mae’r Dewiniaid Digidol wedi ei ffurfio allan o ddisgyblion yr adran iau sydd â diddordeb mewn Technoleg Gwybodaeth. Ein pwrpas yw i sicrhau fod disgyblion Ysgol Pen y Garth yn gwybod sut i ddefnyddio’r wê yn ddiogel, i gyflwyno rhaglenni ac apiau newydd sy’n hwyl ac yn ein dysgu. Rydym hefyd yn ceisio cynnal safonau drwy helpu athrawon a disgyblion sydd â anhawsterau a sicrhau bod adnoddau yn cael eu rhannu a defnyddio yn effeithiol. Yn o gystal a hyn, ceisiwn godi proffil y pwnc trwy gynnal wythnosau a gweithgareddau arbennig e.e. wythnos e-ddiogelwch.