Pwyllgor y Dinasyddion Diwyd

Arweinydd: Mrs Ryall

Ni yw’r ‘Dinasyddion Diwyd’. Rydyn ni’n brysur yn codi arian i’r ysgol ac i elusennau amrywiol.

Dyma rhai o’r pethau rydyn ni wedi llwyddo neud:

  • Cynllunio diwrnod ‘Plant mewn angen’ / hysbysu disgyblion a rieni o’r penderfyniadau
  • Creu posteri ar gyfer hysbysu pobl o’r wythnos Diwydiant a Busnes
  • Cynllunio syniadau ar gyfer yr wythnos Diwydiant a Busnes ar gyfer pob blwyddyn
  • Codi ymwybyddiaeth o beth yw ‘banc bwyd’ a trefnu casgliad ar gyfer y banc bwyd lleol
  • Trefnu casgliad ar gyfer trychineb ‘Grenfell’ a chodi ymwybyddiaeth
  • Ystyried ‘Llais y disgybl’ mewn sawl achos, ee. Pa weithgareddau ‘amser aur’ roedden nhw eisiau cadw a chasglu syniadau am rai newydd