Pwyllgor ‘Ffrindiau’r Ffordd’

Pwrpas y Pwyllgor yw i hybu diogelwch ar y ffordd ac o amgylch yr Ysgol.

Rydym yn cynnal cystadlaethau, cynhyrchu posteri, rhannu arferion da a chodi ymwybyddiaeth plant a rhieni ynglŷn â materion diogelwch sy’n effeithio ar Gymuned yr Ysgol.

Ein nod yw i barhau i wrando ar ‘lais y disgybl’ er mwyn dewis a gweithredu tasgiau sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor ac fydd yn elwa’n cymuned.