Pwyllgor Eco

Rydyn ni fel pwyllgor yn gofalu am yr ysgol drwy sicrhau bod ein bod yn Ysgol Werdd. Rydym yn casglu sbwriel yn rheolaidd, monitro defydd o egni yn y dosbarthiadau, hybu ail-gylchu, ac yn cwrdd yn gyson er mwyn trafod syniadau ar sut i wella ein hamgylchedd. Mae gennym Cadeirydd, sef Gethin Dobbs-Evans ac Is-Gadeirydd, sef Louis Lawrence ac ysgrifennydd, sef Lily- Mai Humphries Pob wythnos rydym yn cyhoeddi pa ddosbarth sydd wedi arbed y mwyaf o egni. Rydym yn mwynhau cwrdd fel pwyllgor pob pythefnos i drafod diwyddiadau a dyfodol y pwyllgor.