Pwyllgor Dysgu Difyr

Mae Pwyllgor yn cwrdd yn bythefnosol i drafod dulliau dysgu ein hysgol.

Fel mae enw ein pwyllgor ni yn dweud fel ddylai dysgu bod yn ddifyr a dyna beth rydyn ni’n ceisio sicrhau.

Rydyn ni’n meddwl ei fod yn holl-bwysig i wrando ar farn bob plentyn felly rydyn ni wedi cynnal holiaduron ar ddulliau dysgu er mwyn i ni ddeall pa fathau o wersi sy’n boblogaidd.

Mae llawer o syniadau gennym ni ynglyn a sut i ddatblygu ein dulliau dysgu yn y dyfodol.

Cadeirydd 2017/18 – Caleb Stockton / Erin Healy