Llythyron

Llythyr Meithrin Pasg 2020

 

Cwestiwn ac Ateb

 

Coronavirus – Dychwelyd i’r ysgol 29.6.20

 

Dychwelyd i’r Ysgol

 

Llythyr Coronavirus 31.3.20 Llythyr Pwysig i Rieni

 

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2019 Llythyr Dyddiadur Hydref 2019 Autumn Diary_

 

Diolchgarwch Diolchgarwch-Thanksgiving

 

Cwrdd a Chyfarch Cwrdd a Chyfarch

 

Llythyr Llywodraethwyr Llywodraethwyr-Governors

 

Amserlen Bws P132 Dinas Powys P139 Penarth-Sully

 

Dyddiadur Tymor yr Haf 2019 Dyddiadur Haf – Summer diary 2019

 

Dyddiadur Tymor y Gwanwyn 2019 Dyddiadur Gwanwyn – Spring Diary 2019

 

Dyddiadur Tymor yr Hydref 2018 Dyddiadur Hydref 2018 Autumn Diary