Fy hoff beth i yw…

Fy hoff beth am Ysgol Pen y Garth yw ein brwdfrydedd am chwaraeon. Mae profiadau rwyf wedi ei fwynhau yn cynnwys twrnamaent pêl-rwyd, mynychu gala nofio’r urdd a chlybiau chwaraeon yr ysgol. Rydw i hefyd yn mwynhau sesiynau iaith. Rydym yn cylchdroi rhwng y Gymraeg a Saesneg pob wythnos sydd yn rhoi cyfle a phrofiadu’r ddwy iaith yn aml. Hefyd ym mlwyddyn 5 a 6 mae genym ni’r cyfle i teithio i Langrannog a Abernant. Uchelbwynt i lawer o blant Pen y Garth!

Megan Evans, Blwyddyn 6

Fy hoff beth i am Ysgol Pen y Garth yw’r amrywiaeth o brofiadau mae’r ysgol yn ei gynnig. O glybiau darllen i wyddbwyll, mae rhywbeth at ddant bawb. Rwyf wedi mwynhau’r cyfle o fod yn ran o bwyllgorau’r ysgol a chael rôl mewn datblygu’r ysgol. Mae gan yr ysgol amrywiaeth o offer T.G.Ch. sydd yn cael ei ddefnyddio’n aml ac mae digon o gyfleoedd i gymdeithasu a mwynhau gyda ffrindiau!! Rydw i’n teimlo’n hapus a diogel yn dod i’r ysgol!

Harri Halsall, Blwyddyn 6.