Ein teulu

Pennaeth

Mrs Edwards

Dirprwy bennaeth

Mrs Ryall – Bl 5

Staff addysgu

Mrs Shuffley – Derbyn

Mr Prosser – Bl 5

Mrs Richards – Bl 2

Mr Hughes – Bl 6

Mrs Bliss – Bl 1/2

Miss Evans – Bl 6

Miss Vaughan – Bl 4

Miss Jacks – CPA/ALNCO

Miss Williams – Bl 1

Miss Watt – Derbyn

Mrs Smith – Meithrin

Miss Canter- Bl 3

Mrs Jones – Bl 3

Mrs Le Razavet – Bl 3

Rheolwr Busnes

Mrs Blake

Cynorthwywyr dysgu

Mrs Craven – Derbyn

Mrs Hillman – Meithrin

Mrs Jeffery – B1 3

Mrs Karatas – Bl 1/2

Miss Lawday – Bl 2

Mrs Morgan – Bl 4

Goruchwylwyr amser cinio

Mrs Sing

Gofalwr

Mr Pemberton