Ein teulu

Pennaeth

Mrs Edwards

Dirprwy bennaeth

Mrs Ryall – Bl 5

Staff addysgu

Mrs Shuffley – Derbyn

Mr Jones – Bl 4

Mr Prosser – Bl 4

Mrs Richards – Bl 3

Mrs Simmons – Bl 2

Mr Hughes – Bl 5

Mrs Bliss – Bl 1/2

Miss Evans – Bl 6

Miss Vaughan – Bl 6

Miss Jacks – Derbyn/ALNCO

Miss Williams – Bl 1

 

Miss Watt – B3/Derbyn

Mrs Smith – Meithrin

Mrs Le Razavet – B3

 

Rheolwr Busnes

Mrs Blake

Cynorthwywyr dysgu

Mrs Craven – Derbyn

Mrs Hillman – Meithrin

Mrs Jeffery – Meithrin

Mrs Karatas – Bl 1

Miss Lawday – Bl 2 a 3

Mrs Morgan – Bl 2

Mrs Sing – Meithrin

Mrs Thomas – Meithrin

Dr Cwyfan-Hughes – Ymyrraeth Mathemateg a CPA

Mrs Harries – Ymyrraeth, Bl5 a CPA

Goruchwylwyr amser

cinio

Mrs Sing

Gofalwr

Mr Pemberton