Ein teulu

Pennaeth

Mrs Edwards

Dirprwy bennaeth

Mrs Ryall – Bl 6

Staff addysgu

Mrs Shuffley – Meithrin

Mr Jones – Bl 6

Mr Prosser – Bl 5

Mrs Richards – Bl 4

Mrs Simmons – Bl 3

Mrs Davies – Bl 5

Mrs Bliss – Bl 2

Miss Evans – Bl 4

Mrs Jones – Bl 1

Miss Vaughan – Bl 3

Miss Jacks – Derbyn

Miss Williams – Bl 1

Miss Bowhay – Bl 2

Mrs Smith

Mrs Siôn – ALNCo

Mrs Wort – Bl 5 a CPA

Ysgrifenyddes ysgol

Mrs Blake

Cynorthwywyr dysgu

Mrs Craven – Derbyn

Miss Declaire – Bl 1

Mrs Hillman – Meithrin

Mrs Jeffery – Meithrin

Mrs Karatas – Bl 1

Miss Lawday – Bl 2 a 3

Mrs Morgan – Bl 2

Mrs Sing – Meithrin

Mrs Thomas – Meithrin

Dr Cwyfan-Hughes – Ymyrraeth Mathemateg a CPA

Mrs Harries – Ymyrraeth, Bl5 a CPA

Goruchwylwyr amser

cinio

Mrs Miller

Mrs Sing

Gofalwr

Mr Pemberton