Year 6 description

Croeso i dudalen Blwyddyn 6. Yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni.

Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig @Bl6_PYG21-22

Proffil Athro

Enw: Miss Evans
Dosbarth: 6
Hoff bwnc: Cymraeg a Chelf
Hoff fwyd: Pitsa

Enw: Mr Hughes
Dosbarth: 6
Hoff bwnc: Mathemateg
Hoff fwyd: Tseiniaidd