Disgrifiad blwyddyn 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 4. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl4PYG21_22

Enw: Miss Vaughan
Dosbarth: 4 Taf
Hoff bwnc: Gwyddoniaeth
Hoff fwyd: Sglods, caws a saws cyri!