Disgrifiad blwyddyn 3

Croeso i dudalen Blwyddyn 3, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl3_PYG21-22

Proffil athro

Mrs Smith

Name: Miss Canter
Class: 3
Favourite subject: IT

Enw: Mrs Le Razavet
Dosbarth: 3
Hoff bwnc: Cerddoriaeth 

Mrs Jones

Name: Mrs Jones
Class: 3
Favourite subject: Saesneg