Blwyddyn 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl5_PenyGarth

Proffil Athro
Enw:  Mr Prosser
Dosbarth:  5P
Hoff chwaraeon:  Rygbi a Gwyddbwyll
Hoff weithgareddau hamdden:  Darllen a chanu
Enw:  Mrs Davies
Dosbarth:  5
Hoff bwnc:  Mathemateg
Hoff weithgareddau hamdden:  Darllen
Hoff fwyd: Tseiniaidd

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!