Blwyddyn 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl5_PenyGarth

Proffil Athro

Enw:  Mrs Ryall
Dosbarth:  5
Hoff chwaraeon:  Rygbi a Gwyddbwyll
Hoff weithgareddau hamdden:  Darllen a chanu

 

Enw:  Mr Hughes
Dosbarth:  5
Hoff bwnc:  Mathemateg
Hoff weithgareddau hamdden:  Pel-droed
Hoff fwyd: Tseiniaidd