Blwyddyn 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl5PYG21_22

Proffil Athro

Enw:  Mrs Ryall
Dosbarth:  5
Hoff chwaraeon:  Pel-rwyd
Hoff weithgareddau hamdden:  Darllen a chanu

 

Enw:  Mr Prosser
Dosbarth:  5
Hoff bwnc: Saesneg
Hoff weithgareddau hamdden: Gwyddbwyll

Oops, Post Not Found!

Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.