Blwyddyn 3

Croeso i dudalen Blwyddyn 3, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl3_PenyGarth

Proffil athro

Enw: Mrs Richards
Dosbarth: 3
Hoff bwnc: Gwyddoniaeth a Chwaraeon 
Hoff fwyd: Eidalaidd 

 

Enw: Mrs La Razavet
Dosbarth: 3
Hoff bwnc: Cymraeg a Saesneg
Hoff fwyd: Sglods, caws a saws cyri!

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!