Blwyddyn 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 2, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl2_PYG21-22

Proffil Athro
Enw: Mrs Bliss
Dosbarth: 1/2
Hoff bwnc: Dyniaethau
Hoff fwyd: Creision

 

Enw: Miss Canter
Dosbarth: 2
Hoff bwnc:  TGCh

Thema Y Tymor

Ein thema y tymor yma yw ‘Cymru Cŵl’

Blwyddyn 2

Croeso i ardal Blwyddyn 2.