Blwyddyn 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 2, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl2_PenyGarth

Proffil athro
Enw: Mrs Bliss
Dosbarth: 2B
Hoff bwnc: Dyniaethau
Hoff fwyd: Creision!
Enw: Miss Bowhay
Dosbarth: 2BH
Hoff bwnc: Hanes a Mathemateg
Hoff fwyd: Siocled!

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!

Blwyddyn 2

Croeso i ardal Blwyddyn 2.