Blwyddyn 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig – @Bl1_PenyGarth

Proffil athro
Enw: Mrs Jones
Dosbarth: 1J
Hoff bwnc: Mathemateg a Celf
Hoff fwyd: Eidalaidd
Enw: Miss Williams
Dosbarth: 1W
Hoff bwnc: TGCH
Hoff fwyd: Siocled a mwy o siocled!

Her yr wythnos:

Dysgu bondiau 10:

  • 1 + 9 = 10
  • 2 +8=10
  • 3+7=10
  • 4+6=10
  • 5+5=10

 

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!