Blwyddyn 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1, yma mae gwybodaeth am gysylltiadau cartref, cymorth i blant ac amserlenni. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, ewch i’n tudalen Trydar caeëdig  @BL1_PYG21-22

Proffil athro

Mrs Bliss

Enw: Mrs Bliss
Dosbarth: 1/2
Hoff bwnc: Hanes a Daearyddiaeth
Hoff fwyd: Creision

Miss Williams

Enw: Miss Williams
Dosbarth: 1
Hoff bwnc: TGCh
Hoff fwyd: Siocled a mwy o siocled!

Oops, Post Not Found!

Uh Oh. Something is missing. Try double checking things.