Bore Coffi Macmillan

Diolch i bawb a ddaeth i’r bore coffi. Codwyd £356.70!

Diolch o galon am eich caredigrwydd.