Clwb chwaraeon

Prif nod ein clwb chwaraeon yw darparu amrywiaeth o brofiadau ym myd chwaraeon i ddisgyblion yr adran iau. Hyrwyddwn fanteision iechyd a chymdeithasol o gwblhau gweithgareddau corfforol drwy ddarparu amrywiaeth o weithgareddau mewn awyrgylch hwylus a diogel. Edrychwn ymlaen i dderbyn eich cwmni yn y dyfodol!