Meithrin

Croeso i dudalen y Dosbarth Meithrin! Yma mae gwybodaeth i chi am ddiwrnod ymarfer corff a gwybodaeth perthnasol. Am luniau diweddar o’r plant ar waith, dilynwch ni ar ein tudalen Trydar caeëdig – @MeithrinYPYG

Proffil athro
Enw: Mrs. Shuffley
Dosbarth: MDSH
Hoff bwnc: Cerddoriaeth
Hoff fwyd: Cyri a hufen iâ halen caramel.

Diwrnod Shw’mae!

Byddwn yn dathlu diwrnod Shw’mae ar Ddydd Llun y 15fed o Hydref. Rhowch gynnig ar gyfarch cyfaill yng Nghymraeg!